Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Zobowiązania wyborcze 2015

Aleksander Zioło

Oświadczam, że w przypadku uzyskania mandate Senatora RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku zobowiązuję się do: Działania na rzecz podtrzymania gwarancji wolności w internecie i będę postulował wpisanie takich gwarancji zakazujących uprzedniej century internetu do Konstytucji RP.

Andrzej Piechocki

Miałem okazję zapoznać się z wieloma projektami, które mają służyć realizacji ważnych celów: budowie basenu, kompleksu sportowego, użyciu grafenu, badań naukowych z wykorzystaniem środków unijnych, funduszy, kredytu. Każdy z tych celów jest ważny.

Anna Maria Siarkowska

Jako poseł na Sejm RP zawsze będę popierać przedsięwzięcia i instytucje, które służą budowie i umacnianiu gospodarki rynkowej. Będę dążyć do znacznego zmniejszenia ucisku podatkowego, zwłaszcza polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Zmniejszenie kosztów pracy to dziś zasadnicze wyzwanie. Szczególnie ważne jest także zlikwidowanie niesprawiedliwości podatkowych, które przejawiają się w konieczności płacenia takich samych podatków przez małżeństwo bezdzietne lub z jednym dzieckiem a małżeństwa wychowujące kilkoro dzieci.

Arkadiusz Migała

Jako kandydat na posła oraz wierny idei konserwatywno-liberalnej deklaruje że będę ze wszystkich sił dążył do wcielenia jej w życie naszego Państwa.
Uwolnienie obywateli oraz gospodarki od ciężaru zbędnych przepisów, wysokich podatków i biurokracji to dla mnie jedyne rozsądne rozwiązanie dla naszej wspólnej przyszłości jaką jest Polska.

Bartosz Żabiński

Bartosz Żabiński Kandyduje do Sejmu RP w okręgu legnicko-jeleniogórskim z list partii Korwin jako nr 10

Damian Wasilewski

Sam jako wyborca byłem wielokrotnie oszukany przez polityków. Teraz pragnę im udowodnić i pokazać jak należy się zachowywać.Każdy wyborca z okręgu nr 5 - Toruń po wybraniu mnie na posła na Sejm RP będzie mógł ZOSTAĆ MOIM SZEFEM.

Daria Anna Nawrot

Uroczyście przysięgam:
1) kierować się w moich działaniach dobrem Narodu Polskiego i Polski,
2) nigdy nie wykorzystywać swojej pozycji do realizacji własnych ani partyjnych interesów,
3) przestrzegać zasad etyki i moralności,
4) nigdy nie zakładać, że cel uświęca środki,
5) działać na rzecz wolności gospodarczej i osobistej w Polsce,
6) dążyć do uproszczenia polskiego prawa, zredukowania biurokracji, obniżenia podatków oraz zakazu uchwalania budżetu z deficytem,
7) głosić idee leseferyzmu i kierować się w nią w swojej działalności,
8) popierać wszelkie przedsięwzięcia oraz instytucje służące rozwojowi gospodarki rynkowej opartej na trzech fundamentalnych zasadach: własności prywatnej, swobodzie zawierania umów i ograniczonym wpływie władz politycznych na procesy gospodarcze.

Dariusz Loranty

Dariusz Loranty Kandyduje do Sejmu RP w okręgu warszawskim z listy Polskiego Stronnictwo Ludowego jako nr 40

Dominik Charasim

Składam zobowiązanie wyborcze, że w przyszłym sejmie będę dbał o umacnianie gospodarki wolnorynkowej na zasadach własności prywatnej, swobodzie zawierania umów i ograniczaniu wpływów władz politycznych na procesy gospodarcze.

dr Andrzej Anusz

Kandyduje do Sejmu RP w okręgu podwarszawskim z listy Kukiz'15 jako nr 20

Strony

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. rynku indyjskiego

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. rynku indyjskiego. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. rynku indyjskiego Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. rynku indyjskiego

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. rynku indyjskiego. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. rynku indyjskiego Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. rynku indyjskiego

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. rynku indyjskiego. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. rynku indyjskiego Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).