Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Zobowiązania wyborcze 2015

Aleksander Zioło

Oświadczam, że w przypadku uzyskania mandate Senatora RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku zobowiązuję się do: Działania na rzecz podtrzymania gwarancji wolności w internecie i będę postulował wpisanie takich gwarancji zakazujących uprzedniej century internetu do Konstytucji RP.

Andrzej Piechocki

Miałem okazję zapoznać się z wieloma projektami, które mają służyć realizacji ważnych celów: budowie basenu, kompleksu sportowego, użyciu grafenu, badań naukowych z wykorzystaniem środków unijnych, funduszy, kredytu. Każdy z tych celów jest ważny.

Anna Maria Siarkowska

Jako poseł na Sejm RP zawsze będę popierać przedsięwzięcia i instytucje, które służą budowie i umacnianiu gospodarki rynkowej. Będę dążyć do znacznego zmniejszenia ucisku podatkowego, zwłaszcza polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Zmniejszenie kosztów pracy to dziś zasadnicze wyzwanie. Szczególnie ważne jest także zlikwidowanie niesprawiedliwości podatkowych, które przejawiają się w konieczności płacenia takich samych podatków przez małżeństwo bezdzietne lub z jednym dzieckiem a małżeństwa wychowujące kilkoro dzieci.

Arkadiusz Migała

Jako kandydat na posła oraz wierny idei konserwatywno-liberalnej deklaruje że będę ze wszystkich sił dążył do wcielenia jej w życie naszego Państwa.
Uwolnienie obywateli oraz gospodarki od ciężaru zbędnych przepisów, wysokich podatków i biurokracji to dla mnie jedyne rozsądne rozwiązanie dla naszej wspólnej przyszłości jaką jest Polska.

Bartosz Żabiński

Bartosz Żabiński Kandyduje do Sejmu RP w okręgu legnicko-jeleniogórskim z list partii Korwin jako nr 10

Damian Wasilewski

Sam jako wyborca byłem wielokrotnie oszukany przez polityków. Teraz pragnę im udowodnić i pokazać jak należy się zachowywać.Każdy wyborca z okręgu nr 5 - Toruń po wybraniu mnie na posła na Sejm RP będzie mógł ZOSTAĆ MOIM SZEFEM.

Daria Anna Nawrot

Uroczyście przysięgam:
1) kierować się w moich działaniach dobrem Narodu Polskiego i Polski,
2) nigdy nie wykorzystywać swojej pozycji do realizacji własnych ani partyjnych interesów,
3) przestrzegać zasad etyki i moralności,
4) nigdy nie zakładać, że cel uświęca środki,
5) działać na rzecz wolności gospodarczej i osobistej w Polsce,
6) dążyć do uproszczenia polskiego prawa, zredukowania biurokracji, obniżenia podatków oraz zakazu uchwalania budżetu z deficytem,
7) głosić idee leseferyzmu i kierować się w nią w swojej działalności,
8) popierać wszelkie przedsięwzięcia oraz instytucje służące rozwojowi gospodarki rynkowej opartej na trzech fundamentalnych zasadach: własności prywatnej, swobodzie zawierania umów i ograniczonym wpływie władz politycznych na procesy gospodarcze.

Dariusz Loranty

Dariusz Loranty Kandyduje do Sejmu RP w okręgu warszawskim z listy Polskiego Stronnictwo Ludowego jako nr 40

Dominik Charasim

Składam zobowiązanie wyborcze, że w przyszłym sejmie będę dbał o umacnianie gospodarki wolnorynkowej na zasadach własności prywatnej, swobodzie zawierania umów i ograniczaniu wpływów władz politycznych na procesy gospodarcze.

dr Andrzej Anusz

Kandyduje do Sejmu RP w okręgu podwarszawskim z listy Kukiz'15 jako nr 20

Strony

piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...

czwartek, 2017-06-08

Dzień Wolności Podatkowej 2017

Centrum im. Adama Smitha wyliczyło po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i przypadł na koniec stycznia....

piątek, 2017-06-02

"Koszty wychowania dzieci 2017" - informacje prasowe o raporcie Centrum im. Adama Smitha

1 czerwca 2017 ukazała się kolejna edycja raportu badającego koszty wychowania dziecka w Polsce przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha. 

W szóstej edycji raportu Centrum podaje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia 18 roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys. zł, dwójki dzieci od 317 tys. do 368 tys. zł, trójki od 422...

piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...