Zobowiązania wyborcze 2015

Aleksander Zioło


Oświadczam, że w przypadku uzyskania mandate Senatora RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku zobowiązuję się do: Działania na rzecz podtrzymania gwarancji wolności w internecie i będę postulował wpisanie takich gwarancji zakazujących uprzedniej century internetu do Konstytucji RP.

Andrzej Piechocki


Miałem okazję zapoznać się z wieloma projektami, które mają służyć realizacji ważnych celów: budowie basenu, kompleksu sportowego, użyciu grafenu, badań naukowych z wykorzystaniem środków unijnych, funduszy, kredytu. Każdy z tych celów jest ważny.

Anna Maria Siarkowska


Jako poseł na Sejm RP zawsze będę popierać przedsięwzięcia i instytucje, które służą budowie i umacnianiu gospodarki rynkowej. Będę dążyć do znacznego zmniejszenia ucisku podatkowego, zwłaszcza polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Zmniejszenie kosztów pracy to dziś zasadnicze wyzwanie. Szczególnie ważne jest także zlikwidowanie niesprawiedliwości podatkowych, które przejawiają się w konieczności płacenia takich samych podatków przez małżeństwo bezdzietne lub z jednym dzieckiem a małżeństwa wychowujące kilkoro dzieci.

Daria Anna Nawrot


Uroczyście przysięgam:
1) kierować się w moich działaniach dobrem Narodu Polskiego i Polski,
2) nigdy nie wykorzystywać swojej pozycji do realizacji własnych ani partyjnych interesów,
3) przestrzegać zasad etyki i moralności,
4) nigdy nie zakładać, że cel uświęca środki,
5) działać na rzecz wolności gospodarczej i osobistej w Polsce,
6) dążyć do uproszczenia polskiego prawa, zredukowania biurokracji, obniżenia podatków oraz zakazu uchwalania budżetu z deficytem,
7) głosić idee leseferyzmu i kierować się w nią w swojej działalności,
8) popierać wszelkie przedsięwzięcia oraz instytucje służące rozwojowi gospodarki rynkowej opartej na trzech fundamentalnych zasadach: własności prywatnej, swobodzie zawierania umów i ograniczonym wpływie władz politycznych na procesy gospodarcze.

Strony