Centrum im. Adama Smitha

Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

"Polityka tym jedynie różni się od polowania, że czas odstrzału jest praktycznie nieograniczony." 
Werner Finck

Zobowiązania wyborcze kandydatów do Parlamentu 2015

Wyborcy są wrażliwi na fałsz i instrumentalizm kampanii wyborczych. Wyborcy pragną znać poglądy i deklaracje kandydatów. Wyborcy nie mają zamiaru podpisać kandydatom weksli in blanco na kolejną kadencję.

Zatem otwieramy w  Centrum im. Adama Smitha skrzynki depozytowe tych kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015, którzy podzielają poglądy Centrum i upublicznią swoje zobowiązania wyborcze na stronie Centrum.

Open Source

Z ekonomicznego punktu widzenia daniny publiczne (podatki i opłaty) powinny być źródłem finansowania dóbr publicznych, których społeczeństwo potrzebuje, a które nie są dostarczane przez rynek i nie są konsumowane indywidualnie. W każdym państwie takimi podstawowymi dobrami pu- blicznymi są: bezpieczeństwo publiczne, sądownictwo, infrastruktura oraz rozwój nauki. Oprócz nich państwa dostarczają także inne dobra (w tym usługi edukacyjne), które, chociaż nie są czystymi dobrami publicznymi, są finansowane ze środków publicznych.

Pierwszy obieg

BLOGI twittery inne

Polski system emerytalny wymaga zmian - zgadzają się eksperci. Różnią się jednak w poglądach na temat tego, co należy z nim zrobić. Spór budzi m.in. to, czy w OFE należy pozostawić akcje o wartości ok. 150 mld zł, które pozostały w nich po ostatniej reformie.

Wesprzyj nas

Centrum im. Adama Smitha jest nie nastawioną na zysk fundacją, finansowaną ze środków prywatnych i dochodów własnych. Nie korzystamy z żadnych dotacji rządu, ani instytucji z nim powiązanych. Wszystkich zwolenników wolności zachęcamy do wspierania naszej fundacji.

Więcej informacji...

Biblioteka

W Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce. Misją Centrum jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku. Podczas spotkania prezydent Centrum Andrzej Sadowski i dyrektor Scriptorium Przedsiębiorczości i Wolności Lech Stefański przedstawili propozycję współpracy w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” oraz założenia nowego projektu Centrum, którego celem będzie rejestrowanie rozmów z przedsiębiorcami z okresu przełomu.

Jedynie poprzez prawidłową zbiórkę i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) można uniknąć skażenia środowiska. Jednak, aby system mógł działać niezbędne są do tego odpowiednie środki. Przygotowany przez Centrum im. Adama Smitha raport „O skutecznym zagospodarowaniu elektroodpadów.

DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2014

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty pierwszy raport dotyczący Dnia Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy pracować na potrzeby rządu, a rozpoczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Klimat podatkowy w Polsce wciąż nie jest najlepszy. W tegorocznej edycji rankingu „Paying Taxes. The Global Picture” PWC nasz kraj znalazł się na 113. pozycji pośród 189 przebadanych państw. Na tle średniej unijnej wciąż najsłabiej wypadamy pod względem ilości płatności podatkowych (w Polsce obowiązuje ich 18) oraz czasu koniecznego do rozliczenia z fiskusem (268 godzin). Autorzy raportu oszacowali wysokość opodatkowania na 41,6 procent.

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej przypada na 14 czerwca. Data ta wynika z udziału sektora wydatków publicznych w PKB – w tym roku wynosi blisko 45%. Jak zauważył Andrzej Sadowski, w tym roku, wraz ze zmianą sposobu ekspozycji danych o wydatkach przez Ministerstwo Finansów, niezwykle trudno było je zebrać i łącznie oszacować. „Warto zauważyć, że sam Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi co najmniej 10 tzw. funduszy celowych, z których finansowany jest szereg rządowych wydatków”, dodał. Biorąc pod uwagę wymienione fundusze, Polskie Inwestycje Rozwojowe, rozchody z tytułu prywatyzacji oraz refundację dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE, szacowana kwota wydatków publicznych wynosi 766,8 mld PLN. „Przypomnijmy, że budżet nie jest bytem samoistnym, a każdy wydatek jest wyłącznie konsekwencją wcześniej podjętych decyzji politycznych”, dodał Kamil Zubelewicz.

W strukturze dochodów sektora publicznego nie obserwujemy gwałtowanych zmian. Nadal najbardziej obciążone daninami są praca, przedsiębiorczość i świadczenia społeczne. Maleją natomiast wpływy z podatku VAT. „potwierdza się prawidłowość, że co najmniej 80% dochodów publicznych pochodzi z co najwyżej 20% źródeł”, podsumował Robert Gwiazdowski.

Jednocześnie Centrum im. Adama Smitha przedstawia projekt gruntownej przebudowy systemu dochodów publicznych. Ireneusz Jabłoński podkreślił, że absolutną koniecznością jest zmniejszenie kosztów pracy. W miejsce podatku PIT oraz składek na fundusze celowe przypomniał, że Centrum proponuje wprowadzenie zintegrowanego podatku nakładanego na wynagrodzenia w wysokości 25 procent płacy netto. Podatek CIT zostałby zastąpiony 1-procentowym podatkiem od wartości sprzedaży, a stawka VAT-u zostałaby ujednolicona, za wyjątkiem obszarów regulowanych przez Unię Europejską.

 

 

Dni Wolności Podatkowej w Polsce w latach 1994–2014

1994  1 lipca

1995  6 lipca

1996  4 lipca

1997  28 czerwca

1998  22 czerwca

1999  16 czerwca

2000  16 czerwca

2001  18 czerwca

2002  24 czerwca

2003  28 czerwca

2004  24 czerwca

2005  23 czerwca

2006  24 czerwca

2007  16 czerwca

2008  14 czerwca

2009  14 czerwca

2010  23 czerwca

2011  24 czerwca

2012  21 czerwca

2013  22 czerwca

2014  14 czerwca

 

Źródło: Centrum im. Adama Smitha.

Prof. Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha

Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum im. Adama Smitha

Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

Dr Kamil Zubelewicz, Collegium Civitas

Specjaliści wyróżniają ponad 650 sposobów unikania podatku CIT

Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Adam Abramowicz (PiS), Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu i Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. A. Smitha, 7 grudnia br. brali udział w debacie poświęconej sposobom planowanego, dodatkowego opodatkowania sieci handlowych.