Zarząd i Rada

Prof. Andrzej Blikle


Prezes Rady Nadzorczej A. Blikle sp. z o.o. (istniejącej od roku 1869 rodzinnej firmy cukierniczej), mistrz cukierniczy. Ukończył Wydział Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesował się szczególnie logiką i matematycznymi podstawami informatyki (magisterium z filozofii 1962 r.). Po studiach obronił doktorat z organizacji maszyn bezadresowych, a w 1971 r. otrzymał habilitację z zakresu semantyki języków programowania w Polskiej Akademii Nauk. W 1976 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 1990 r. profesora zwyczajnego nauk matematycznych PAN.